Thursday, June 18, 2009

Wani ra koe ?

Ojotek ngganyik ne'e koen pingin dadi wong tenanan tapi koen wedi. Opo ? wedi ?. Zo. Saiki posisimu nentuin pilihan urip. Po o ra wani nglawan wong sewu ? Goblok nek ngono. Ra sah wedi. Ra sah wedi nek ra lulus. Emange paling mok diece sepisan sepindo. Kan selanjute ora ? Po o koe dadine duwe pahala sing okeh. Zo kan ? Zo bener kui. Dadio wong sing tegar, wong senge duwe harapan sing mateng. Po o salah ne'e koe sesuk ra lulus ? Ora. inget ra omongane pak Nur Salim wingi ? Sholat n serahin Allah Gusti Pangeran. Koe kan dadi wong tenang zo kan ? Saiki tugasmu mok noto ati n niat. Rasah wedi dadi wong pengangguran setahun. Zo, koe isokan sinau dewe setahun ? Iso nek ra iso zo kebarus. Sante wae jalani urip iki, jalani karo senyum karo mringis zo koe pasti dadi wong sesuk !!!! Saiki ra sah gengsi koe, niatmu lurusin ! Pasti Gusti Allah jawab dungomu. Laa Haula Wa laa Quata Illa Billah Robbis Rohli Sodri Wa yassirlii amri Wahlul'uqdatammirrisalii yafqohu qouliiii

0 komentar: