Thursday, January 07, 2010

Ayat-ayat Semesta ; Antara Islam dan Sains

Abad 9-15 M merupakan abad keemasan bagi kaum muslimin. Konon pada zaman ini umat muslimin menguasai sepertiga dunia. Kala itu dinasti Abbasiyah dan Usmaniyah sebagai punggawa kemajuan peradaban Islam yakni pada hampir semua bidang, diantaranya yaitu bidang sains.
Kemajuan peradaban Islam ini tak luput dari semangat kerja keras para tokoh muslim dalam mengkaji al-qur'an. Alqur'an yang didalamnya disamping berisi kajian aqidah, tarikh dan muamalah, didalamnya juga berisikan ayat2 kauniyah tentang alam dan seluk-beluknya.
Pasca abad 15 M, dengan runtuhnya kekhalifahan Usmaniyah yang berpusat di Andalusia, umat Islam seakan runtuh secara perlahan-lahan semangatnya. Apalagi setelah renaisance bangsa Eropa. Sampai sekarang,umat Islam seakan tertidur nyeyak dan mungkin telah menganggap masa keemasan Islam hanya sebatas dongeng nina bobo aja.
Sudah saatnya umat Islam bangkit dan mengejar kemajuan bangsa Barat. Umat Islam tidak seterusnya dibodohi dan Para Ulama' tidak terus berdebat masalah fiqh, dimana ayat-ayat kauniah dari al-qur'an tidak serius dikaji secara mendalam. Padahal, ia juga merupakan aspek penting dalam agama ini.
Terakhir, penulis menganjurkan teman-teman sekalian untuk membuka ayat2 kauniyah al-qur'an al karim kita. Buku Ayat-Ayat Semesta karya Agus Purwanto, D.Sc mungkin bisa dibuat rujukan. Allahu 'alam.

0 komentar: